Mitdoon

Wilt geer mitdoon?

Vastelaovend is d’r veur jonk en aad, veur jónges en maedjes, veur diek en dun. Dus veur ederein en dao is de Vastelaoves Villaasj ouch veur.

Deej se vreuger aan de optoch mit es einzelgänger, duo of groep dan kinne ze kómmend jaor dich oetlaeve binne de moere van de Vastelaoves Villaasj. Det geltj ouch veur wages, kerre of anger gerei. Die kinne neet allein bekeke waere, mer ouch es podium deene veur jóng en aaj(ere) artieste. Veer zien bliej mit ederein.

Aan de sjlaag!

De vastelaovend in Neel waert angers, mer det moog uch neet taegehaaje óm noe al ideëe oet te wèrke en aan sjlaag te gaon, want ‘t is ‘zo weer vasteloavend! Veer zólle ‘t sjoon vinje es ederein – jónk en aad – dae in het verleeje de Neelder vastelaovend vorm en inhaad goof, ouch in de Vastelaoves Villaasj van de partiej is. Want vastelaovend is van ós allemaol en viere veer same!

Meldj uch aan!