Huisregels

Door het evenemententerrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels. Wanneer je de Nederlandse wetgeving of de huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie overtreed, kun je van het terrein verwijderd en/ of staande worden gehouden.

 • Houdt u aan de aanwijzingen van medewerkers van de Vastelaoves Villaasj, de beveiliging en de politie. Dit voor uw eigen veiligheid en die van anderen;
 • Drugs, wapens en andere gevaarlijk stoffen en/of voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend;
 • Agressief of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd; de beoordeling of gedrag agressief of hinderlijk is gebeurt door de organisatie en is leidend:
 • Het is niet toegestaan om strafbare feiten te plegen, bij constatering ervan zal door de organisatie aangifte worden gedaan;
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd;
 • Het is tijdens Vastelaoves Villaasj voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren; Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder, op straffe van verwijdering van het terrein, niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar;
 • Op verzoek van organisatie, barpersoneel, beveiliging of andere bevoegden dient een geldige legitimatie getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld; in dat geval wordt indien de bezoekers ouder zijn dan 18 jaar aan de kassa een stempel
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het evenement, hier wordt ook diefstal en vermissing onder verstaan;
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker;
 • Het is niet toegestaan eigen drank of glas mee nemen op het evenementen terrein. bij de ingang zullen security medewerkers daarop controleren;
 • Het betreden van het evenementen terrein houdt expliciet in het geven van toestemming aan de organisatie uw beeltenis op een of andere wijze vast te leggen en deze te gebruiken voor algemene publicaties zoals bijvoorbeeld foto’s en video’s op facebook, Twitter en andere media;
 • Consumpties kunnen alleen worden betaald met een Vastelaoves Villaasj penning, die aan de kassa’s op het evenement te krijgen zijn. Met deze munten dient aan alle buitentaps en catering betaald te worden. Tot sluitingstijd kan er ook nog in de cafés met de penningen worden betaald;
 • Ongebruikte penningen kunnen nog tot 18.30 uur aan de kassa’s ingewisseld worden;
 • In alle gevallen dienen aanwijzingen van de organisatie gevolgd te worden.