Huisregels

Door het evenemententerrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels. Wanneer je de Nederlandse wetgeving of de huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie overtreedt, kun je van het terrein verwijderd en/ of staande worden gehouden.

 • Houd je aan de aanwijzingen van medewerkers van de Vastelaoves Villaasj, de beveiliging en de politie. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Drugs, wapens en andere gevaarlijk stoffen en/of voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn, gebeurt door de organisatie en is leidend.
 • Agressief of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. De beoordeling of gedrag agressief of hinderlijk is, gebeurt door de organisatie en is leidend.
 • Bij constatering van het plegen van strafbare feiten wordt door de organisatie aangifte gedaan.
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen – in welke vorm dan ook – worden absoluut niet getolereerd.
 • Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder, op straffe van verwijdering van het terrein, niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 • Op verzoek van organisatie, barpersoneel, beveiliging of andere bevoegden dient een geldige legitimatie getoond te worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. Indien nodig krijgen bezoekers die ouder zijn dan 18 jaar een stempel aan de kassa.
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het evenement, hier wordt ook diefstal en vermissing onder verstaan.
 • Het evenemententerrein is geen speelterrein. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun kinderen. De organisatie sluit aansprakelijkheid daarvoor uit.
 • Het is niet toegestaan eigen drank of glas mee te nemen op het evenemententerrein. Bij de ingang zullen beveiligers daarop controleren.
 • Het betreden van het evenementen terrein houdt expliciet in dat je toestemming geeft om je beeltenis (die op een of andere manier is vastgelegd) te gebruiken voor publicaties zoals bijvoorbeeld foto’s en video’s op sociale en andere en media.
 • Consumpties kunnen alleen worden betaald met een Vastelaoves Villaasj-penning, die aan de kassa’s op het evenement te krijgen zijn. Ook bij de Villaasj-Kids-Buun in de Soos wordt betaald met Villaasj-penningen. Tot sluitingstijd kan er ook nog bij de deelnemende horeca met de penningen worden betaald.
 • Ongebruikte penningen kunnen tot 19.00 uur aan de kassa’s ingewisseld worden.